Dansk Svensk

Din varukorg är tom

Opticare Motorrengöring - 5 l

399,00 SEKListpris: 349,00 SEK

Ladda ner datablad:
Varunummer: 811-05
Enhet: 5 liter.

Märke: Opticare
Beskrivning: Opticare Motorrengöring är ett kraftigt avfettande medel för rengöring av motorer, maskindelar, underreden samt verkstadsgolv. Avlägsnar effektivt olja, fett, asfalt tjära och smuts.
Goda råd: Använd skydd för ansikte samt handskar.
Innehåll: Under 5%: Glykoleter och hydrotrop. 30% eller mer: Lösningmedel.
Emballage: Plastdunk. Källsorteras:Tom förpackning källsorteras som hårdplastförpackning. Förpackningen kan återvinnas som hårdplast.
Sophantering Mindre mängd kan sköljas bort, större mängder lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral.
Förvaring: Förvaras torrt och fritt från frost i stängd förpackning. Får endast förvaras i orginalförpackning. Får inte förvaras medlivsmedel, djurfoder, läkemedel och dyl. Ska förvaras på sval och ventlerad plats.Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
Varning: Kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik kontakt med huden. Vid intagning, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Bruksanvisning: Används outspädd. Motorrengöring appliceras med sprayflaska eller borste, alternativt används rengöringskar.
 

Beställningssedel

Varor   Pris   Köp antal
Opticare Motorrengöring - 5 l
Varenr.: 811-05
399,00 SEK