Svanmärket

 

EU Ecolabel, tidigare kallad EU-blomman, och den nordiska Svanen är de enda två miljömärken som är officiellt godkända i Sverige.

Svanen är det nordiska miljömärket. Det etablerades av Nordiska Ministerrådet 1989 och Danmark anslöt sig 1998. Svanen används i alla nordiska länder, d.v.s. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.
 
Gör det enkelt
Miljömärkena gör det både enklare och snabbare att hitta miljövänligare produkter. När en produkt är märkt med EU Ecolabel eller Svanen är det en garanti för att

  • produkten är bland de minst miljöbelastande i sin kategori

  • hänsyn tas till din hälsa

  • kvaliteten är bra.

 
Stegvisa förbättringar
Filosofin bakom miljömärkena är att bidra till mer hållbar produktion och användning genom ständiga och stegvisa förbättringar.
Miljömärkning fungerar på marknadsnivå och siktar både mot större utbud och större efterfrågan.
Avgörande är att påverka både tillverkning och förbrukning i en mer miljövänlig riktning.
Kraven på miljömärkta produkter är strängare än miljölagarna och skärps vart tredje till vart femte år. På så vis försäkrar man sig om att nivån alltid ligger i främsta ledet för den generella utvecklingen på området.
För mer information hänvisas till:
http://www.svanen.se/